3:13
โพสต์แล้ว 23 October 2014
Training
(Marley & Me)
or
продолжительность: 3:13
Posted on 23 October 2014
คำอธิบาย
John and Jenny got a dog and decided to take it to a training class.
рубрики:
Marley & Me
คำที่แนะนำ
careful - ระมัดระวัง
a collar - ปก
to heel - เอียง
to hump - โคก
a joker - โจ๊ก
to learn - เรียน
to obey - เชื่อฟัง
a pack - ซอง
a poodle - สุนัขพูเดล
to rotate - หมุน
strong-willed - เข้มแข็งเอาแต่ใจ
therefore - ดังนั้น
unruly - ดื้อด้าน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English