3:23
โพสต์แล้ว 14 June 2017
How to use ‘to get’
(part 1)

How to use ‘to get’
(part 1)

or
продолжительность: 3:23
Posted on 14 June 2017
คำอธิบาย
рубрики:
English with Lucy
คำที่แนะนำ
to add - เพิ่ม
to arrive - ปรากฏ
bored - เบื่อ
to bring - พก
change - เงินทอน
comparative - เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
to discuss - สนทนา
an example - ตัวอย่าง
expression - การแสดงความคิด
individual - ปัจเจก
a lesson - บทเรียน
to manage - จัดการ
to mean - หมายความ
to obtain - บรรลุ
a professional - มือโปร
to promise - รับปาก
promotion - การเลื่อนตำแหน่ง
to receive - รับ
to replace - แทนที่
show - แสดง
similar - คล้ายคลึงกัน
tired - เหนื่อย
useful - เป็นประโยชน์
a whiteboard - ไวท์บอร์ด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English