3:4
โพสต์แล้ว 9 พฤษภาคม 2019
The Lost Kingdom of Sudan
or
продолжительность: 3:4
Posted on 9 พฤษภาคม 2019
คำอธิบาย
History, adventure and travelogue combine as Simon Reeve explores three of the world's major rivers: the Nile, Yangtze and Ganges.
When people think of a culture along the Nile in ancient times, they just think of ancient Egypt, but we're in Sudan. There was a major ancient civilization here. Urban, literate, powerful kings that controlled a vast empire in the eighth century, bigger than any empire that had ever been on the Nile before.
рубрики:
History
คำที่แนะนำ
to accept - ยอมรับ
to achieve - บรรลุ
ancient - โบราณ
a century - ศตวรรษ
civilization - อารยธรรม
a claim - สิทธิ
to climb - ไต่
to contain - บรรจุ
to control - ควบคุม
cut out - ตัดออก
deliberately - จงใจ
distinct - ชัดเจน
an empire - จักรวรรดิ
feeling - จับใจ
to honour - เฉลิมพระเกียรติ
legitimate - ถูกกฎหมาย
overwhelming - ล้นหลาม
powerful - แข็งแรง
recently - สดๆ ร้อนๆ
to refuse - ปฏิเสธ
related - ซึ่งได้เกี่ยวพันกัน
religion - ศาสนา
to share - แบ่ง
urban - เกี่ยวกับเมือง