2:33
โพสต์แล้ว 24 October 2016
Lorde — Everybody Wants To Rule The World

Lorde — Everybody Wants To Rule The World

or
продолжительность: 2:33
Posted on 24 October 2016
คำอธิบาย
Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, known professionally as Lorde (pronounced "lord") is a New Zealand singer, songwriter and record producer.

"Everybody Wants to Rule the World" is a cover version of the song by Tears for Fears; it became a soundtrack to the film "Hunger Games: Catching Fire".
рубрики:
Lorde, Pop music
คำที่แนะนำ
be on your best behaviour - อยู่ในพฤติกรรมที่ดีที่สุดของคุณ
to decide - ตัดสิน
design - ดีไซน์
to fade - เลือน
forever - ถาวร
freedom - เสรีภาพ
glad - ดีใจ
hold hands - จับมือ
to last - ทนทาน
light - แสง
make it - ทำมัน
make the most of - ใช้ประโยชน์สูงสุด
pleasure - ปิติ
remorse - ความสำนึกผิด
rule - ปกครอง
sad - เสียใจ
tumble down - พัง
a wall - ผนัง
welcome - ต้อนรับ