1:18
โพสต์แล้ว 27 พฤษภาคม 2017
When lobster was everywhere
or
продолжительность: 1:18
Posted on 27 พฤษภาคม 2017
คำอธิบาย
Lobster was once deemed a poor man's food and was served to prisoners. Nowadays, lobster is considered a true delicacy. In this video, you are going to hear a strange story of how a bottom-dwelling crustacean went from prison food to upscale fare.
рубрики:
Great Big Story, History, Food
คำที่แนะนำ
a bait - เหยื่อ
bay - อ่าว
beloved - พนิต
can - สามารถ
a critter - สัตว์
cruel - โหดร้าย
to deem - ถือว่า
delicacy - ความแบบบาง
eat up - กินเกลี้ยง
to enact - นำแสดง
eventually - ลงท้าย
to feed - ขุน
grow to - เติบโตไป
to imagine - คิด
an inmate - คนอยู่บ้านเดียวกัน
literally - เป็นไปตามตัวอักษร
prison - คุก
to protect - ป้องกัน
punishment - ตะพุ่นหญ้าช้าง
a railroad - กรมรถไฟ
seafood - อาหารทะเล
to settle - ชำระ
a settler - ไม้ตาย
a shore - ค้ำ
sick of - ป่วยจาก
succulent - ฉ่ำ
to surge - พรั่งพรู
ultimately - ไปๆ มาๆ