4:28
โพสต์แล้ว 2 มกราคม 2016
Linkin Park — New Divide

Linkin Park — New Divide

or
продолжительность: 4:28
Posted on 2 มกราคม 2016
คำอธิบาย
Linkin Park is an American alternative band formed in 1996 under the name "Xero". After changing the name to modern one in 2000, the band has won two Grammy Awards. The musical collective rose to fame thanks to their debut album "Hybrid Theory" that sold 27 million copies.
рубрики:
Linkin Park, Rock music
คำที่แนะนำ
abandoned - กำพร้า
all around - ทั่วไปหมด
ash - เถ้า
to blur - เบลอ
cave in - ยุบตัว
to connect - ต่อ
to cross - ข้าม
to deny - ปฏิเสธ
to deserve - สมน้ำสมเนื้อ
distance - หนทาง
a divide - สันปันน้ำ
fate - เวร
flood - อุทกภัย
a goodbye - ลาก่อน
to hide - แฝง
in sight - ญาณ
lightning - ฟ้าแลบ
memory - อนุสรณ์
a mistake - การสำคัญผิด
prove someone wrong - พิสูจน์คนผิด
a regret - ความรู้สึกเสียใจ
to remember - จำ
space - อวกาศ
startling - ที่ทำให้สะดุ้ง
voice - สุ้มเสียง
wash clean - ล้างทำความสะอาด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English