2:11
โพสต์แล้ว 1 พฤษภาคม 2018
Sesame Street: Joseph Gordon-Levitt & Murray — Reinforce

Sesame Street: Joseph Gordon-Levitt & Murray — Reinforce

or
продолжительность: 2:11
Posted on 1 พฤษภาคม 2018
คำอธิบาย
Sesame Street is an international educational children's TV programme that has been aired since 1969. In this short video, the actor Joseph Gordon-Levitt and his shaggy friend Murray are talking about and showing what the word "reinforce" means.
คำที่แนะนำ
a little - หน่อย
a little bit - งูๆ ปลาๆ
all right - ก็ได้
bubble wrap - แผ่นกันกระแทก
a definition - การกำหนด
an experiment - การทดลอง
get to - ติดต่อ
go ahead - ดำเนินการต่อไปโดยไม่มีรีรอ
good job - งานที่ดี
a hammer - ค้อน
to happen - ขึ้น
have no idea - คิดไม่ออก
just in case - ในกรณีที่
to mean - หมายความ
padded envelope - ซองจดหมายเบาะ
to protect - ป้องกัน
to reinforce - สนับสนุน
strong - แข็งแรง
there we go - เราจะไปที่นั่น
uh-huh - UH-ฮะ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English