1:13
โพสต์แล้ว 28 มกราคม 2016
Kate Winslet talks about DiCaprio and `Oscar`

Kate Winslet talks about DiCaprio and `Oscar`

or
продолжительность: 1:13
Posted on 28 มกราคม 2016
คำอธิบาย
Kate Winslet shared her thoughts on the upcoming Academy Awards ceremony.
рубрики:
Celebrities
คำที่แนะนำ
amazing - น่าประหลาด
a blockbuster - ลูกระเบิดใหญ่
buzz - เสียงพึมพำ
to covet - โลภ
to crown - สวมมงกุฎ
extraordinary - วิสามัญ
inception - การเริ่ม
to nominate - แต่งตั้ง
of course - ย่อม
performance - วิธาน
right-hand man - แขนขวา
slightly - หน่อย
sort of - การจัดเรียง
to star - นำแสดง
stir up - กระตุ้นเตือน
temperature - อุณหภูมิ
until then - จนกระทั่ง
whilst - ระหว่าง
to win - ชนะ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English