2:3
โพสต์แล้ว 16 มีนาคม 2013
The History of LEGO
(part four)
or
продолжительность: 2:3
Posted on 16 มีนาคม 2013
คำอธิบาย
In 2012, LEGO company turned 80. And they decided to make an animated film telling the story of how it all began.
рубрики:
History of LEGO
คำที่แนะนำ
an amusement - นันทนาการ
to convince - หว่านล้อม
count on - ยึดเหนี่ยว
a department - กรม
to deserve - สมน้ำสมเนื้อ
to display - แสดง
an employee - ลูกจ้าง
to encourage - ส่งเสริม
endless - เจ็ดชั่วโคตร
an exhibition - งานมหกรรม
to explore - วินิจฉัย
to express - เปล่ง
far off the mark - ไกลออกไปเครื่องหมาย
firmly - แน่นหนา
gradually - ค่อยๆ
to greet - ทักทาย
to interrupt - ขัดจังหวะ
keep up - ยังชีพ
a modeling - การทำตามแบบอย่าง
a package - หีบห่อ
perfection - ปรมัตถ์
possibility - สิทธิ์
quality - คุณภาพ
to seek - ขอ