3:44
โพสต์แล้ว 22 February 2013
The History of LEGO
(part three)

The History of LEGO
(part three)

or
продолжительность: 3:44
Posted on 22 February 2013
คำอธิบาย
In 2012, LEGO company turned 80. And they decided to make an animated film telling the story of how it all began.
рубрики:
History of LEGO
คำที่แนะนำ
a breakthrough - การบุกทะลวง
conversation - การปฏิสันถาร
to decide - ตัดสิน
decision - คำตกลงใจ
to destroy - ทำลาย
endless - เจ็ดชั่วโคตร
fall apart - กระจุย
give up - เลิก
go through - ฝ่า
lift up - กะดี่
like father, like son - เหมือนพ่อเหมือนลูกชาย
a limit - จำกัด
nowadays - เดี๋ยวนี้
to offer - เสนอ
over and over again - ครั้งแล้วครั้งเล่า
possibility - สิทธิ์
to resume - กลับคืนใหม่
a solution - ทางออก
stick together - ติดกัน
to strengthen - กระชับ
successful - มีชัยชนะ
traffic - จราจร
tube - หลอด
turn out - เปิดออก