3:37
โพสต์แล้ว 24 June 2017
Aleksandr Karelin: The day a legend was defeated
(part two)

Aleksandr Karelin: The day a legend was defeated
(part two)

or
продолжительность: 3:37
Posted on 24 June 2017
คำอธิบาย
Aleksandr Karelin was the "greatest wrestler of all time" and a huge favorite, but Rulon Gardner - a dairy farmer from Wyoming - was the surprise he could not have expected. This video reveals the background of the fight and describes how the wrestling legend was defeated.
Part one
рубрики:
Sports
คำที่แนะนำ
air crash - การพังทลายของอากาศ
to become - เป็น
a champion - แชมป์
change - เงินทอน
a check - เช็ค
a crowd - ฝูง
earlier - แต่
early in - มาก่อน
an eye - ตา
force - แรง
huge - ใหญ่
to mean - หมายความ
politics - การเมือง
position - ตำแหน่ง
possible - บางที
to protect - ป้องกัน
to prove - พิสูจน์
recent - เมื่อไม่นานมานี้
a record - บันทึก
to release - ปล่อย
to require - ต้องการ
rule - กฎ
a score - คะแนน
to seem - ประหนึ่ง
a stage - เวที
strength - แรง
undisputed - ไม่เถียง
usually - ปกติ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English