2:54
โพสต์แล้ว 13 พฤษภาคม 2018
Jellied eels
or
продолжительность: 2:54
опубликовано 13 พฤษภาคม 2018
คำอธิบาย
Jellied eels is one of the traditional appetizers in London. This dish is made of chopped eels boiled in a spiced stock that is allowed to cool and set, forming a jelly. Jellied eels is usually served along with a pie and mashed potatoes. Where is eels fished? Previously, the main source of this fish for any English kitchen was the river Thames flowing through London.

Nowadays, jellied eels is not so popular among Londoners. But why did it remain one of the most popular dishes for more than two centuries? We will try to figure that out asking the employees of fish factories.
рубрики:
Great Big Story, History
คำที่แนะนำ
back then - ณ ตอนนั้น
basically - เข้าว่า
a bowl - ขัน
to crawl - คลาน
a customer - ผู้ซื้อ
an eel - ไหล
a fishmonger - คนขายปลา
giant - เทิ่ง
hold on to - ยึดมั่นใน
jiggly - jiggly
loads of - โหลดของ
a no-brainer - เกมง่ายๆ
okay then - โอเคแล้ว
an owner - เจ้าของ
perfect - สมบูรณ์
pie shop - ร้านพาย
to prepare - เตรียมพร้อม
public - ส่วนรวม
quite - ทีเดียว
to realise - ตระหนัก
staple diet - อาหารหลัก
a supply - อุปทาน
a takeaway - ขน
weird - แปลก