2:24
โพสต์แล้ว 14 February 2019
Isn’t It Romantic?
(Trailer)
or
продолжительность: 2:24
Posted on 14 February 2019
คำอธิบาย
New York City architect Natalie works hard to get noticed at her job but is more likely to be asked to deliver coffee and bagels than to design the city's next skyscraper. And if things weren't bad enough, Natalie, a lifelong cynic when it comes to love, has an encounter with a mugger that renders her unconscious, waking to discover that her life has suddenly become her worst nightmare -- a romantic comedy -- and she is the leading lady.
рубрики:
Trailers
คำที่แนะนำ
alternate - สลับกัน
an apartment - ที่พัก
beguiling - ซึ่งฆ่าเวลา
break into - แหวก
emergency - ภาวะฉุกเฉิน
exactly - เผง
fairy tale - เทพนิยาย
go crazy - บ้า
a mirror - กระจก
open - โล่ง
a purse - เงิน
to set - ตั้ง
set back - ขัดขวาง
a sidekick - เพื่อนสนิท
terrible - เหลือร้าย
trapped - ดัก
universe - จักรวาล
an update - นำสมัย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English