2:17
โพสต์แล้ว 4 มีนาคม 2016
How ‘Iron Man’ Should Have Ended

How ‘Iron Man’ Should Have Ended

or
продолжительность: 2:17
Posted on 4 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
Watch how "Iron Man" should have ended.
рубрики:
คำที่แนะนำ
adjustment - การปรับ
advanced - สูง
arrogant - หยิ่ง
to assure - รับประกัน
brand new - ใหม่เอี่ยม
but still - แต่ยังคง
by all means - ทั้งหมดนี้หมายความว่า
careful - ระมัดระวัง
to catch - จับ
a contest - การต่อสู้
to decide - ตัดสิน
how come - เหตุไร
identity - เอกลักษณ์
impressive - ประทับใจ
in every way - ด้วยประการทั้งปวง
in your face - ในหน้าของคุณ
to kid - หลอก
to reveal - เปิดเผย
to surrender - ยอม
take credit for - ใช้เครดิตสำหรับ
thoughtful - รอบคอบ
up top - ขึ้นด้านบน
a villain - วายร้าย
whatever - ก็ตาม