1:00
โพสต์แล้ว 11 มกราคม 2016
iPhone 6s advertisement
or
продолжительность: 1:00
Posted on 11 มกราคม 2016
คำอธิบาย
iPhone is a series of smartphones developed by Apple. Their operating system is iOS, which is a simplified and optimized for mobile devices version of OS X.
рубрики:
โฆษณา, Apple, Brands
คำที่แนะนำ
awesome - ร้ายแรง
a camera - กล้อง
to change - เปลี่ยนแปลง
email - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
a finger - นิ้ว
helpful - อุปถัมภ์
an image - ภาพ
a like - ชอบ
like this - กระนี้
to move - ย้าย
a movie - หนัง
of course - ย่อม
to peek - มอง
a photo - ภาพถ่าย
pop open - ป๊อปเปิด
pressure - ความกด
to read - อ่าน
to respond - ตอบ
a screen - จอภาพ
to shoot - ยิง
to show - แสดง
a song - เพลง
stuff - วัสดุ
take-out - คดข้าว
to touch - แตะ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип