1:19
โพสต์แล้ว 29 February 2016
How to boost your immune system?

How to boost your immune system?

or
продолжительность: 1:19
Posted on 29 February 2016
คำอธิบาย
Canadian scientists discovered an unusual method of boosting one's immune system.
рубрики:
Human body
คำที่แนะนำ
at gunpoint - ที่จ่อ
to avoid - เลี่ยง
beef up - เนื้อขึ้น
beyond the obvious - เกินกว่าที่เห็นได้ชัด
to cough - ไอ
to discover - พบ
disease - โรค
fight off - ต่อสู้
go into overdrive - ไปเป็น Overdrive
good for health - ดีต่อสุขภาพ
illness - คิลานะ
increase - ดอกเบี้ย
to measure - วัด
negligible - เล็กน้อย
not really - ไม่เชิง
on the other hand - ในทางกลับกัน
opportunity - คราว
a participant - ผู้มีส่วนร่วม
protein - โปรตีน
response - การตอบ
sick - ป่วย
to sneeze - แสดงการดูถูก
a standpoint - จุดยืน
suggest that - ชี้ให้เห็นว่า
to trigger - ไก
a victim - เหยื่อ
waiting room - ห้องรอ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип