4:6
โพสต์แล้ว 10 กันยายน 2016
Imagine Dragons — It’s Time

Imagine Dragons — It’s Time

or
продолжительность: 4:6
Posted on 10 กันยายน 2016
คำอธิบาย
Imagine Dragons are an American indie rock band formed in Las Vegas, Nevada, in 2008. They became well-known after the release of their debut studio album "Night Visions" in September 2012. The single "It's Time" from their first album peaked number 22 on the Billboard Hot 100, number four on the Billboard Alternative and Billboard Rock, before being certified platinum later.
рубрики:
Rock music, Imagine Dragons
คำที่แนะนำ
to admit - ยอมรับ
after all - หลังจากนั้น
at night - ตอนกลางคืน
a bag - ถุง
bottom - ก้น
burn down - มอดไหม้
burn to ashes - เผาเป็นขี้เถ้า
clouded - ฟุ้ง
a commodity - สินค้า
to fall - ตก
give a rain check - ตรวจสอบฝน
hold back - อั้น
it is time - มันคือเวลา
to leave - ปล่อย
let down - ทิ้ง
lonely - โดดเดี่ยว
look back - เหลียวหลัง
to pack - ซอง
a path - เส้นทาง
a pit - หลุม
rag - เศษ
spent - ใช้จนหมด

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип