1:00
โพสต์แล้ว 19 พฤษภาคม 2015
Amazing hummingbirds
or
продолжительность: 1:00
Posted on 19 พฤษภาคม 2015
คำอธิบาย
This video shows how the study of the flight of a hummingbird can help in the creation of unmanned aircraft resistant to wind blows.
рубрики:
Birds
คำที่แนะนำ
adjustment - การปรับ
a beat - จังหวะ
catch up - วิ่งกวด
to compare - เปรียบเทียบ
constant - มั่นคง
to cope - รับมือ
a drone - ผึ้งตัวผู้
fan out - พัดลมออก
find out - ไล่เบี้ย
gusty - มีลมจัด
to handle - จัดการ
have in mind - ตั้งเจตนา
to hover - โฉบ
a hummingbird - นกที่เล็กที่สุดของโลก
independently - อิสระ
no surprise - ไม่แปลกใจ
steady wind - ลมคงที่
a tail - หาง
wind - ลม
wind tunnel - อุโมงค์ลม
a wing - ปีก