2:17
โพสต์แล้ว 11 พฤษภาคม 2015
Energy of human body heat
or
продолжительность: 2:17
Posted on 11 พฤษภาคม 2015
คำอธิบาย
Ann Makosinski, 16 years old, invented a flashlight that runs solely on human body heat.
คำที่แนะนำ
ambient - ล้อมรอบ
to enter - เข้า

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип