1:2
โพสต์แล้ว 29 พฤษภาคม 2014
How to turn down an invitation
or
продолжительность: 1:2
Posted on 29 พฤษภาคม 2014
คำอธิบาย
The characters of this video received an invitation, but they do not want to go to the party, so they try to come up with various reasons to reject the invitation.
คำที่แนะนำ
an appointment - ตำแหน่ง
to attend - ดูแล
boring - น่าเบื่อ
a dentist - ทันตแพทย์
exactly - เผง
to offend - รุกราน
pleasure - ปิติ
prior - ก่อน
to reply - ตอบ
stupid - โง่
a suit - สูท
a vet - สัตว์แพทย์
to wear - สวม

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип