0:56
โพสต์แล้ว 20 October 2015
How the Sun works
or
продолжительность: 0:56
опубликовано 20 October 2015
คำอธิบาย
Did you know that had the Sun been fuelled by petrol or, say, wood, it would have burnt out in a matter of several millennia? So how come it's still burning?..
คำที่แนะนำ
anyway - แต่อย่างใด
to burn - เผา
a combustion - สันดาป
to convert - แปลง
an element - ธาตุ
to explain - อธิบาย
to fuel - เฅิมเชื้อเพลิง
to fuse - หลอม
a fusion - ละลาย
gasoline - น้ำมันเบนซิน
to heat - เดือด
heavy - หนัก
helium - ธาตุแก๊เฉือยชนิดหนึ่ง
huge - ใหญ่
hydrogen - ธาตุแก๊ส
mass - มวล
nuclear - เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
quantum - หน่วนของพลังงานรังสี
a reaction - ปฏิกิริยา
to release - ปล่อย
a submarine - เรือดำน้ำ
sunlight - แสงแดด
wood - ป่า