6:28
โพสต์แล้ว 20 กรกฎาคม 2013
Eagles — Hotel California
or
продолжительность: 6:28
Posted on 20 กรกฎาคม 2013
คำอธิบาย
"Hotel California" is a song from the rock band Eagles' album of the same name released in 1976. The song describes a "hotel that you can never leave". It resembles a story of a tired traveller trapped in a nightmarish hotel that seemed pretty nice at first glance.

Some people think that the song figuratively describes hedonism and self-destruction of music in Hollywood. The idea is that Hollywood is like a luxury hotel that at first welcomes its guests and then lures them into a trap by means of trickery and cunningness. There are more trivial versions as well, such as the one suggesting that a prison or a psychiatric hospital is meant by the "hotel".
рубрики:
Eagles, Rock music
คำที่แนะนำ
ahead - ก่อน
a beast - เดรัจฉาน
a bell - ระฆัง
a corridor - ฉนวน
a courtyard - ลาน
desert - เปลี่ยว
a device - เครื่อง
distance - หนทาง
heavy - หนัก
hell - นรก
a highway - ทางหลวง
light up - ฉายไฟ
a mission - หน้าที่
a passage - ทาง
plenty - มากมาย
sight - สายตา
spirit - วิญญาณ
to stab - แทง
steely - แข็ง
sweet - หวานใจ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English