5:1
โพสต์แล้ว 8 ธันวาคม 2018
History vs. Henry VIII
or
продолжительность: 5:1
Posted on 8 ธันวาคม 2018
คำอธิบาย
He was a powerful king whose break with the church of Rome would forever change the course of English history. But was he a charismatic reformer who freed his subjects from a corrupt establishment or a bullying tyrant who used Parliament for his own personal gain?
рубрики:
Ted-Ed, History
คำที่แนะนำ
be willing to - เต็มใจ
beg to differ - ขอแตกต่าง
charismatic - มีความสามารถพิเศษ
comfort - การปลอบโยน
common - สามัญ
corrupt - คอรัปชั่น
dashing - ห้าว
to debase - ทำให้ต่ำลง
to ensure - รับรอง
exactly - เผง
grandiosity - โอ้อวด
indeed - จริง
major - สำคัญ
a minister - รัฐมนตรี
a model - แบบ
a nation - ชาติ
a population - ประชากร
a reformer - ผู้แก้ไข
a surplus - ส่วนเกิน
to uproot - ถอนราก