1:8
โพสต์แล้ว 22 กรกฎาคม 2014
History of English language: Internet English

History of English language: Internet English

or
продолжительность: 1:8
Posted on 22 กรกฎาคม 2014
คำอธิบาย
The emergence of the Internet has changed the language significantly. One of the main innovations is the development of written language.
คำที่แนะนำ
amusing - รมย์
to bother - ตื๊อ
charred - ย่าง
to download - ดาวน์โหลด
a fail - สอบตก
a firewall - ไฟร์วอลล์
hilarious - เฮฮา
net - สุทธิ
a picture - ภาพ
a pile - กอง
to reboot - รีบูต
to revert - กลับสู่สภาพเดิม
to share - แบ่ง
spoken - ได้บรรยายแล้ว
a toolbar - แถบเครื่องมือ
to type - พิมพ์ดีด
a wallpaper - กระดาษบุผนัง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English