1:8
โพสต์แล้ว 27 April 2014
History of English language: English of Science

History of English language: English of Science

or
продолжительность: 1:8
Posted on 27 April 2014
คำอธิบาย
In this episode of "The history of English in ten minutes", you are going to learn about how scientific words and terms appeared in English.
คำที่แนะนำ
an acid - กรด
cardiac - เกี่ยวกับใจ
a coat - ขน
to coin - เหรียญ
a confusion - โมหันธ์
gravity - แรงดึงดูด
a lab - ห้องทดลอง
a minute - นาที
an ovary - รังไข่
a pendulum - ลูกตุ้ม
a penis - กระเจี๊ยว
to recognize - ยอมรับ
science - วิทยาศาสตร์
sex - เพศ
a source - แหล่ง
a sternum - กระดูกสันอก
suddenly - กึก
a tonsil - ต่อมทอนซิล

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип