1:5
โพสต์แล้ว 25 มีนาคม 2014
History of English language: Shakespeare

History of English language: Shakespeare

or
продолжительность: 1:5
Posted on 25 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
In this episode of "The history of English in ten minutes", you are going to be told about the substantial impact made by William Shakespeare on the English language. In the video, you will hear different words and expressions which the linguists think were invented by the famous writer.
คำที่แนะนำ
an alligator - จระเข้
an anchovy - กุ้งเคย
a crocodile - จระเข้
cross-dressing - ข้ามน้ำสลัด
expressive - เกี่ยวกับการแสดง
an eyeball - ดวงตา
to invent - คิดค้น
lackluster - ซึ่งขาดความดแจ่มใส
limitless - มากมาย
plague - กาฬโรค
to poke - โผล่
rich - รวย
a shrift - พัง
soon - เร็ว
a trowel - เกรียง
vibrant - กังวาน