1:7
โพสต์แล้ว 27 February 2014
History of English language: Anglo-Saxon language

History of English language: Anglo-Saxon language

or
продолжительность: 1:7
опубликовано 27 February 2014
คำอธิบาย
In this video, you are offered some facts about the early history of the English language. These facts come in a humorous way, so you won't get bored working with the video.
คำที่แนะนำ
an ax - ขวาน
to begin - เริ่ม
a bishop - โคน
to bother - ตื๊อ
a chapter - บท
to die - ตาย
a drag - ลาก
enormous - มหึมา
to flood - หลาก
a font - ฅัวพิมพ์
funky - ฅกใจ
honor - เกียรติ
a jumble - ความสับสน
language - ภาษา
a leaflet - ใบปลิว
to leave - ปล่อย
loaf - ก้อน
mainly - ส่วนมาก
a martyr - ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
to rape - ข่มขืน
simple - ง่าย
to steal - ขโมย
straight - ตรง
term - วาระ
a thrust - การรุกรานโจมตี
a tribe - เผ่า
a werewolf - บุคคลแปลงตัวเป็นสุนัขป่าได้
whatever - ก็ตาม