1:58
โพสต์แล้ว 16 ธันวาคม 2016
Art of villainy with Tom Hiddleston

Art of villainy with Tom Hiddleston

or
продолжительность: 1:58
Posted on 16 ธันวาคม 2016
คำอธิบาย
"The art of being a British villain" is a commercial video by Jaguar, in which Tom Hiddleston gives us a brief guide on perfect style, ingenuity and ability to always remain one step ahead.
คำที่แนะนำ
attention - มนสิการ
be in charge - รักษาการ
bespoke - บอกล่วงหน้า
blessed - ได้รับพร
brace oneself - แข็งใจ
a breed - ผสมพันธุ์
a brit - Brit
distinct - ชัดเจน
domination - จักรวรรดินิยม
eloquence - ภารดี
envy - มัตสรรย์
excellent - เจ๋ง
firstly - ข้อแรก
have the means - มีความหมาย
land - ที่ดิน
let someone know - ให้คนอื่นรู้
one step ahead - ก้าวไปข้างหน้า
precious - ล้ำค่า
a realm - อาณาจักร
a switch - สวิตซ์
tiny - จิ๋ว
a villain - วายร้าย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип