1:39
โพสต์แล้ว 18 October 2016
7 harmful effects of flying
or
продолжительность: 1:39
опубликовано 18 October 2016
คำอธิบาย
Are you a frequent flyer? Have you ever felt uncomfortable during the flight or experienced long adaptation to a new time zone? In this video, you are going to find out what happens to human body in flight on board the aeroplane, as well as learn about how flights affect health of the people who has to fly more often than others.
рубрики:
Sketches
คำที่แนะนำ
blood clot - ลิ่มเลือด
cancer - มะเร็ง
catch on to - จับไป
to develop - พัฒนา
discomfort - ความไม่สบาย
dizziness - เวียนหัว
dry - แห้ง
to evaporate - ระเหย
a flow - กระแส
general population - ประชากรทั่วไป
high altitude - ระดับความสูง
to increase - เพิ่ม
jet lag - jet lag
mental sharpness - ความคมชัดของจิต
a pattern - ลวดลาย
to pool - รวมกำไรกัน
powerful - แข็งแรง
scuba diving - ดำน้ำ
study - วิจัย
to suggest - แนะนำ
taste bud - รสชาด
time zone - เขตเวลา