1:00
โพสต์แล้ว 22 June 2014
Greet an old friend
or
продолжительность: 1:00
Posted on 22 June 2014
คำอธิบาย
From this video, you will learn a few useful phrases that you can use during a meeting with an old friend or friend that you have not seen for a long time.
рубрики:
Life situations
คำที่แนะนำ
a bedroom - ห้องนอน
to buy - ซื้อ
financial - เกี่ยวกับเงินทุน
a flat - แฟลต
get together - กินเส้น
to grumble - บ่น
to share - แบ่ง
a shop - โรงงาน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип