2:1
โพสต์แล้ว 6 มกราคม 2018
A man named Santa Claus
or
продолжительность: 2:1
Posted on 6 มกราคม 2018
คำอธิบาย
If you believe in Father Christmas or Santa Claus, then it is your lucky day – it is an interview with a real Santa! He has got both his costume and his iconic laughter... However, some of Santa's preferences can still suprise you.
คำที่แนะนำ
aboveground - มี ชีวิต
a backyard - สนามหลังบ้าน
be good at - เก่ง
be into - เข้า
committed - มอบหมาย
a decade - ทศวรรษ
to design - ออกแบบ
an exaggeration - การพูดเกินจริง
extreme - สุดขีด
to fit - ปรับปรุง
go ahead - ดำเนินการต่อไปโดยไม่มีรีรอ
a hut - กระท่อม
interview - สัมภาษณ์
it turns out - มันจะเปิดออก
legally - อย่างตามกฎหมาย
married - เกี่ยวกับการแต่งงาน
probably - อาจ
a refrigerator - เครื่องทำความเย็น
relaxation - การผ่อนคลาย
a suit - สูท
traditional - ตามจารีตประเพณี
vanity plates - โต๊ะเครื่องแป้ง
when it comes to - เมื่อพูดถึง
a zombie - ผีดิบ