2:32
โพสต์แล้ว 30 June 2018
Teaching math lessons using kites

Teaching math lessons using kites

or
продолжительность: 2:32
Posted on 30 June 2018
คำอธิบาย
Winfred Randolph Lowe, a retired geometry teacher promotes this branch of mathematics to brand new heights. About twenty years ago, he became interested in making kites, and now he manages to find some common points between his hobby and science.
рубрики:
Great Big Story, Science
คำที่แนะนำ
as ... as possible - เป็น ... ที่เป็นไปได้
a classroom - ห้องเรียน
to combine - ผสาน
common - สามัญ
complicated - ซับซ้อน
a creature - สัตว์
a denominator - ส่วน
a desk - เคาน์เตอร์
to determine - กำหนด
to figure - ปรากฏ
a fraction - เศษส่วน
given - ซึ่ง่มอบให้ไว้
a kite - นักต้ม
let go - ปล่อยให้ไป
never look back - ไม่เคยมองย้อนกลับไป
nowadays - เดี๋ยวนี้
plug something into - เสียบปลั๊กเข้าไป
reach - บรรลุ
relationship - สายใย
to retire - เกษียณ
string - เชือก
take advantage of - ใช้ประโยชน์จาก
to travel - เดินทาง
whole - ทั้งหมด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English