1:47
โพสต์แล้ว 18 พฤศจิกายน 2015
Gray whales off the coast of Mexico

Gray whales off the coast of Mexico

or
продолжительность: 1:47
Posted on 18 พฤศจิกายน 2015
คำอธิบาย
Tourists sailing along Mexico's coast managed to get maximally close to grey whales.
рубрики:
Ocean
คำที่แนะนำ
to allow - อนุญาต
to arrive - ปรากฏ
calf - น่อง
a creature - สัตว์
curious - ประหลาด
to enjoy - สนุก
feeding ground - พื้นดินอาหาร
a female - หญิง
gentle - อ่อนโยน
hands-on experience - ประสบการณ์จริง
lucky - เฮง
majestic - คู่บารมี
to migrate - โยกย้าย
off the coast - นอกชายฝั่ง
to perform - ปฏิบัติการ
to pet - เลี้ยง
to resist - ต้านทาน
a whale - ปลาวาฬ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English