6:52
โพสต์แล้ว 3 April 2019
The Grammar Gameshow: Can

The Grammar Gameshow: Can

or
продолжительность: 6:52
Posted on 3 April 2019
คำอธิบาย
Welcome to the Grammar Gameshow! Test your knowledge in this crazy quiz! The presenter is a bit strange, the points don't make sense and the prizes could use some improvement, but at least the grammar is correct!

Who would have guessed that Liz was an undercover agent? Somehow Will always finds a way through! Anyway, that's all behind us now as we welcome two more victims - err... we mean contestants to the show. This week, they will challenge their knowledge of the modal verb can! That tiny modal verb with such a range of meanings! Who will win through? Who will take the fall? Can you answer the questions? Find out in this episode of the Grammar Gameshow!
рубрики:
Grammar Gameshow
คำที่แนะนำ
ability - ศักยภาพ
to allow - อนุญาต
at times - ชั่วครั้งคราว
be lost - หาย
behaviour - พฤติกรรม
certain - แน่นอน
change - เปลี่ยนแปลง
context - สิ่งแวดล้อม
to depend - พึ่ง
despite - แม้จะมี
even though - แม้
exactly - เผง
go ahead - ดำเนินการต่อไปโดยไม่มีรีรอ
hold one's breath - กลั้นลมหายใจ
impossibility - ความเป็นไปไม่ได้
mean - หมายความ
music to someone's ears - เพลงกับหูของใครบางคน
nice to meet you - ยินดีที่ได้พบคุณ
no matter what - ไม่ว่าอะไรก็ตาม
an offer - การมอบให้
permission - การยอม
pick up - หอบหิ้ว
possibility - สิทธิ์
to produce - ผลิตผล
to prove - พิสูจน์
range - พิสัย
a request - คำร้องทุกข์
that is why - ด้วยเหตุนี้
tiny - จิ๋ว
usually - ปกติ
worth - สมควร

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English