1:41
โพสต์แล้ว 31 มีนาคม 2016
Game of Thrones – Trailer
(season 6)

Game of Thrones – Trailer
(season 6)

or
продолжительность: 1:41
Posted on 31 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
Trailer of the sixth season of the series "Game of Thrones", which airs on April 24, 2016.
рубрики:
Trailers
คำที่แนะนำ
to choose - เลือก
desire - ปรารถนา
an empire - จักรวรรดิ
a fighter - นักรบ
flame - อัคนิคณะ
to matter - สำคัญ
not much of a - ไม่มากนัก
on fire - กำลังเร่าร้อง
to order - สั่ง
to overthrow - โค่น
poor - ยากจน
powerless - สิ้นท่า
step aside - หลีกทาง
take from - ใช้จาก
terrifying - การทำให้ขนพองสยองขวัญ
the only one - เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว
victory - ชัยชนะ
violence - ความรุนแรง
wicked - ชั่ว

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип