2:2
โพสต์แล้ว 3 April 2013
Introducing Google Nose
or
продолжительность: 2:2
Posted on 3 April 2013
คำอธิบาย
This is an April 1 joke by Google, in which a new revolutionary search engine, Google Nose, is announced.
рубрики:
โฆษณา, Google
คำที่แนะนำ
to align - เป็นแนวตรง
to amass - สะสม
to announce - ประกาศ
auditory - เกี่ยวกับการฟัง
a convergence - การเบนเข้าหากัน
a decade - ทศวรรษ
to enable - มอบอำนาจ
a flagship - เรือธง
a ghost - ผี
incredibly - เหลือเชื่อ
to intersect - ตัด
a nook - ซอก
olfactory - เกี่ยวกับการได้กลิ่น
to overlook - เมิน
particular - เจาะจง
a tomb - สุสาน