1:39
โพสต์แล้ว 13 กรกฎาคม 2017
Game of Thrones – Trailer
(season 7)

Game of Thrones – Trailer
(season 7)

or
продолжительность: 1:39
Posted on 13 กรกฎาคม 2017
คำอธิบาย
'Game of Thrones' is an American series based on the novels 'A Song of Ice and Fire' by George Martin.The action of series takes place in a fictional world similar to medieval Europe. In the series there are a lot of characters and several related storylines. The premiere of the seventh season will be on HBO on July 16, 2017.
рубрики:
Trailers
คำที่แนะนำ
band together - วงดนตรีด้วยกัน
best hope - ความหวังที่ดีที่สุด
to count - นับ
to defeat - กำจัด
an enemy - ศัตรู
enmity - ความเกลียด
gone - ที่ไปแล้ว
a kingdom - อาณาจักร
to matter - สำคัญ
put aside - วางไว้ข้างๆ
to rule - ปกครอง
a skeleton - โครงกระดูก
to stand - ยืน
a storm - พายุ
a throne - รัช
whatever - เลย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English