0:58
โพสต์แล้ว 27 มกราคม 2014
These Strange Fungi
or
продолжительность: 0:58
Posted on 27 มกราคม 2014
คำอธิบาย
Many people are still not sure what fungi are. Someone thinks of them as a plant, and someone considers them a living organism. This short video offers some information about fungi's ability to develop even in what seems to be the most adverse living conditions.
рубрики:
Nature
คำที่แนะนำ
to absorb - ซึมซับ
to allow - อนุญาต
to attract - จูงใจ
a cockroach - แมลงสาบ
a creature - สัตว์
to enhance - เสริม
fungus - รา
to inherit - สืบทอด
meantime - ขณะ
mushroom - ที่ดกดื่นคล้ายเห็ด
a mutation - การเปลี่ยนรูป
a myth - ตำนาน
a radiation - การแผ่รังสี
a shield - โล่
spherical - กลมดิก
to thrive - ก้าวหน้า
treatment - การกระทำ