1:32
โพสต์แล้ว 3 มีนาคม 2016
Song about friendship
or
продолжительность: 1:32
Posted on 3 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
This is a simple and easily memorisable song about true friendship.
рубрики:
Kid songs
คำที่แนะนำ
be there - อยู่ที่นั่น
bed - เตียง
blue - สีน้ำเงิน
cheer up - ร่าเริงหน่อย
come first - มาก่อน
comfortable - สบาย
to cry - ร้องไห้
to fall - ตก
to fear - กลัว
to feel - รู้สึก
feel better - สร่างไข้
a friend - เพื่อน
help out - ช่วยออก
helpful - อุปถัมภ์
indeed - จริง
to listen - ฟัง
pick up - หอบหิ้ว
sick - ป่วย
soon - เร็ว