1:16
โพสต์แล้ว 15 October 2015
Florida Keys
or
продолжительность: 1:16
Posted on 15 October 2015
คำอธิบาย
Driving down the Overseas Highway from Key Largo to Key West is a unique experience offering you a road through 177 kilometres of paradise.
คำที่แนะนำ
an adventure - การผจญภัย
attentive - เอาใจใส่
a bridge - สะพาน
a designation - สมญา
diving - การกระโดดน้ำ
a dolphin - ปลาโลมา
driving - การขับขี่
to earn - ได้รับ
experience - ประสบการณ์
a feature - ลักษณะ
to receive - รับ
recreational - พักผ่อนหย่อนใจ
road - ถนน
a roadway - ถนน
a significance - นัย
surrounded - แวดล้อม
tropical - ของเมืองร้อน
turquoise - มีสีเขียวขุ่น
unique - พิเศษ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип