5:6
โพสต์แล้ว 16 มกราคม 2017
Fergie — Big Girls Don’t Cry

Fergie — Big Girls Don’t Cry

or
продолжительность: 5:6
Posted on 16 มกราคม 2017
คำอธิบาย
Big Girls Don't Cry is a song by American singer and songwriter Fergie. It became the fourth single from her debut solo album "The Dutchess" and her third hit song to reach number one on the U.S. Billboard Hot 100 in September 2007. The song helped Fergie win a Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance on 10 February 2008.
рубрики:
Pop music
คำที่แนะนำ
ahead - ก่อน
alone - ตามลำพัง
baby step - ขั้นตอนทารก
a blanket - ผ้าห่ม
clarity - ความกระจ่าง
to cry - ร้องไห้
dark - อันธการ
a fairytale - เทพนิยาย
to foresee - คาด
happy ending - การจบลงอย่างมีความสุข
have nothing to do with - ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง
a hometown - พื้นเพ
hope - หวัง
it is time - มันคือเวลา
to linger - อู้
to miss - พลาด
outside - ภายนอก
a path - เส้นทาง
peace - สันติภาพ
personal - ส่วนตัว
protection - อารักขา
a schoolmate - เพื่อนนักเรียน
secret - ลับ
serenity - สันติสุข
to share - แบ่ง
a shelter - กำบัง
smell - กลิ่น
stay - คอย
straighten out - ยืดออก

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English