2:50
โพสต์แล้ว 5 พฤศจิกายน 2017
Hidden messages in famous logos
(part two)

Hidden messages in famous logos
(part two)

or
продолжительность: 2:50
Posted on 5 พฤศจิกายน 2017
คำอธิบาย
We are surrounded by famous brands and their extremely noticeable logos. As it turns out, many of these logos are much more complicated than it may seem at the first glance, and there are some additional messages hidden in them that can be noticed if you look at them carefully.

Part one
рубрики:
Brands
คำที่แนะนำ
advertising agency - ตัวแทนโฆษณา
to believe - เชื่อ
black-and-white - ข้อเขียน
close by - แค่เอื้อม
creative - เกี่ยวกับการสร้าง
a customer - ผู้ซื้อ
a field - สนาม
forward-thinking - หัวก้าวหน้า
grab someone's attention - ดึงดูดความสนใจของใครบางคน
to include - ประกอบด้วย
let someone know - ให้คนอื่นรู้
located - ที่ตั้งขึ้น
meaning - เป้าหมาย
to miss - พลาด
multiple - พหุคูณ
an owner - เจ้าของ
a peacock - นกยูง
proud - ภูมิใจ
purpose - เจตนา
to realize - ตระหนัก
red-haired - ผมสีแดง
to represent - แทน
space - อวกาศ
think up - ยกเมฆ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English