2:35
โพสต์แล้ว 17 พฤษภาคม 2017
History of English language
(part two)

History of English language
(part two)

or
продолжительность: 2:35
Posted on 17 พฤษภาคม 2017
คำอธิบาย
When we talk about English, we don't normally think of its origins considering it a stand-alone language. But in fact, English has a lot in common with other languages of the world. This video is going to explain the changes that have been happening to English for centuries and how the language has evolved along with its native speakers.
Part one
คำที่แนะนำ
a bit - กระเส็นกระสาย
amazing - น่าประหลาด
ancient - โบราณ
common - สามัญ
a counterpart - สำเนา
to descend - ลง
to develop - พัฒนา
direct - โดยตรง
distant - ไกล
evidence - หลักฐาน
further - ไกล
historical - ตามประวัติศาสตร์
to include - ประกอบด้วย
to keep - เก็บ
major - สำคัญ
modern-day - สมัยนิยม
nearly - จวน
possible - บางที
a relative - ญาติ
to remain - คงเหลือ
to require - ต้องการ
a shift - ผลัด
a step - ก้าว
unfortunately - อับ