2:19
โพสต์แล้ว 4 กรกฎาคม 2017
Emoji news with James Corden
or
продолжительность: 2:19
Posted on 4 กรกฎาคม 2017
คำอธิบาย
The Late Late Show with James Corden is an American late-night TV show on the CBS channel. It is hosted by the British actor, TV host, screenwriter and producer James Corden.
Emoji news is a section in which James demonstrates news headlines presented in emoji form, and asks the viewers to guess the meaning.
рубрики:
Celebrities
คำที่แนะนำ
a bit - กระเส็นกระสาย
a little bit - งูๆ ปลาๆ
a lot - บานแบะ
according to - ดัง
allegedly - นัยว่า
a checkout - เช็คเอาท์
come forth - ออกมา
defence - การป้องกันตัว
depressed - ตกต่ำ
a divider - ผู้แบ่งแยก
an eggplant - มะเขือ
an emoji - อีโมจิ
familiar - คุ้นเคย
get out - ออก
go-to - คลาไคล
grocery store - ร้านขายของชำ
have a look - ได้ดู
have a seat - มีที่นั่ง
hither - มาที่นี้
to place - วาง
a report - รายงาน
take a turn - เลี้ยว
user - ผู้ใช้เครื่องใด
whereabouts - ที่ไหน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English