0:39
โพสต์แล้ว 12 June 2017
Elevator Small Talk

Elevator Small Talk

or
продолжительность: 0:39
Posted on 12 June 2017
คำอธิบาย
In the English-speaking world people like to have small talks about anything - you can even talk about the weather with a stranger in the elevator. The most important thing is to make sure that he is talking to you
рубрики:
Simple English
คำที่แนะนำ
to affect - กระทบกระเทือน
to answer - ตอบ
a forecast - ประมาณการ
a plan - แผนการ
a question - คำถาม
to rain - โปรยปราย
a shore - ค้ำ
to stop - หยุด
strange - แปลก
terrible - เหลือร้าย
think - คิด
a weekend - ปลายสัปดาห์

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English