4:20
โพสต์แล้ว 10 June 2016
Duran Duran — Come Undone
or
продолжительность: 4:20
Posted on 10 June 2016
คำอธิบาย
"Come Undone" is the second single from the seventh studio album "The Wedding Album" by British new wave band Duran Duran. The song was a huge commercial success on both sides of the Atlantic.
рубрики:
Pop music
คำที่แนะนำ
blind - ตาบอด
blow in - เป่า
breath - ลม
chill - ความเย็นฉ่ำ
come undone - เลิกทำ
to create - สร้าง
crime - อาชญากรรม
deja vu - Deja Vu
a dream - จินตภาพ
fall apart at the seams - กระจุยที่ตะเข็บ
fear - วิตกจริต
feed off - ฟีดปิด
hope - ตัวเก็ง
immaculate - บริสุทธิ์
keep from - เก็บจาก
magic - มายากล
outside - ภายนอก
skin - ผิว
sky - ท้องฟ้า
to stay - คอย
to swear - สาบาน
take to pieces - หยิบชิ้น
a tune - น้ำเสียง
wild - ดุร้าย
wind - ลม

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип