2:48
โพสต์แล้ว 4 พฤศจิกายน 2015
Dublin
or
продолжительность: 2:48
Posted on 4 พฤศจิกายน 2015
คำอธิบาย
Dublin is the capital city of the Republic of Ireland. It is on the east cost of Ireland, in the province of Leinster, at the mouth of the River Liffey. It is the largest city on Ireland and in the republic, with an area of nearly 115 square kilometres.
คำที่แนะนำ
an attraction - เสน่ห์
cobbled - ซ่อมแซม
colorful - น่าตื่นเต้น
to explore - วินิจฉัย
feel welcome - รู้สึกยินดี
full of life - เต็มไปด้วยชีวิต
get around - ไปไนยมาไนย
good deal - ข้อตกลงที่ดี
in the daytime - เวลากลางวัน
invariably - คงเส้นคงวา
a landmark - เครื่องหมายชี้บ่ง
a mansion - คฤหาสน์
a nightlife - สถานบันเทิงยามค่ำคืน
a share - หุ้น
soak up - อุ้ม
stately - โอฬาร
the world over - ทั่วโลก

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип