2:5
โพสต์แล้ว 4 มีนาคม 2016
Dry ice tricks
or
продолжительность: 2:5
Posted on 4 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
Dry ice is the solid form of carbon dioxide CO2, which, in normal conditions, changes from a solid to a gas with no intervening liquid form. Its appearance resembles water ice.Caution! Repeat this experiment only with adults present and with all safety measures taken.
рубрики:
คำที่แนะนำ
to add - เพิ่ม
an attempt - การทดลอง
awful - เหลือร้าย
a balloon - ลูกโป่ง
to blow - เป่า
a bowl - ขัน
a bubble - ฟอง
carefully - รอบคอบ
to challenge - ท้าทาย
a chunk - ก้อน
completely - ครบถ้วน
to inflate - พอง
multiple - พหุคูณ
to notice - ข้อสังเกต
press down - กดลง
to scare - หลอน
to scream - กรี๊ด
to shake - เขย่า
sideways - ข้างทาง
a squeal - ซัดทอด
to stick - ติด
a trick - เคล็ด
uncontrollably - ดะ
to wonder - พิศวง