1:38
โพสต์แล้ว 8 April 2016
Finding Dory
(trailer)
or
продолжительность: 1:38
Posted on 8 April 2016
คำอธิบาย
"Finding Dory" is a 3D-animated film, a sequel to "Finding Nemo", released on 17 June 2016.
рубрики:
Trailers
คำที่แนะนำ
be about - เกี่ยวกับ
be sick - ป่วย
to blink - พริบ
completely - ครบถ้วน
crazy - บ้า
dangerous - วิกฤต
deep - ลึก
definitely - มั่นเหมาะ
familiar - คุ้นเคย
field trip - การศึกษานอกสถานที่
to forget - ลืม
get going - ไป
get to - ติดต่อ
had better - ดีกว่า
to happen - ขึ้น
inside - ภายใน
instinct - สัญชาตญาณ
to listen - ฟัง
look for - หา
migration - การท่องเที่ยวไป
to miss - พลาด
over and over again - ครั้งแล้วครั้งเล่า
sick - ป่วย
a stingray - ปลากระเบนชายธง
totally - ทั้งหมด