1:11
โพสต์แล้ว 9 พฤศจิกายน 2014
Dogs song
or
продолжительность: 1:11
Posted on 9 พฤศจิกายน 2014
คำอธิบาย
This is a playful, lively children's song about dogs.
рубрики:
Kid songs
คำที่แนะนำ
playful - สนุกสนาน
rude - หยาบ
sleepy - ขี้เซา
to throw - โยน
to wag - กระดิก
to walk - เดิน